top of page
SPPiT
Werking

 SPPiT is een samenwerkingsinitiatief voor personen met een Psychiatrische Problematiek in de Thuissituatie

 

Ze bieden begeleiding aan huis:

  • ­Netwerk uitbouwen

  • Coaching van netwerk (hulpverleners, mantelzorgers, familie,...)

  • Herstelgericht werken

  • Opnamevoorkomend werken

­

Belangrijke pijlers:

  • Zorgvraag en cliënt staan centraal

  • Samen met en voor belangrijke derden (huisarts, psychiater, familie, …)

  • Op verschillende levensdomeinen

  • Zorgoverleg

  • Focus op herstel

SPPiT biedt geen crisiszorg of therapie aan. 

Doelgroepen 

SPPiT

Voor volwassenen vanaf 16 jaar,

wonende in de thuissituatie (arrondisement Halle-Vilvoorde),

met een nood aan begeleiding in de thuisomgeving!

Het betreft een gekende, ernstige, langdurige  en complexe psychiatrische problematiek (of het vooruitzicht op…).

 

Rechtstreeks aanmelden bij SPPiT kan via het nr 02 270 10 57*, bij voorkeur na afstemming met een zorgaanbieder.

Folder SPPiT

SPPiT PLUS

Voor 60-plussers,

wonende in de thuissituatie (niet in een woonzorgcentrum) (arrondissement Halle-Viloorde),

met een vermoeden van een psychische problematiek,

die moeilijk of geen zorg toelaten en geen of ontoereikend zorgnetwerk hebben. 

Er kan aanklampend worden gewerkt indien nodig. 


Aanmelden bij SPPiT PLUS kan via het Aanmeldpunt Mentaal Welzijn op het nr. 0800 13 500

Folder SPPiT PLUS

BAZ

Voor volwassenen vanaf 18 jaar,

die gehuisvest zijn in een sociale woning,

met een vermoeden van een ernstige, complexe psychiatrische problematiek.

Er zijn ook problemen op andere levensdomeinen en er is inadequate hulpverlening of het netwerk is afwezig.

Voor zorgwekkende zorgmijders ter voorkoming van uithuiszetting en ter beperking van over- en onderlast. 

Er wordt toegeleid naar reguliere zorg, volgens de principes van bemoeizorg. 

Aanmelden bij BAZ kan enkel door sociale verhuurkantoren.

Folder BAZ

Overlegcoördinatie

Voor personen met een psychische kwetsbaarheid, bij nood aan een neutrale partij om het overleg te begeleiden.

Meer info
 

 


 

 

bottom of page