Eerstelijnspsychologische zorg
Regio Halle-Vilvoorde
Informatie voor de klinisch psycholoog/ orthopedagoog

Voor het eerst zal de verplichte ziekteverzekering tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Deze terugbetaling kadert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (art. 107) en is een proefproject van vier jaar dat wetenschappelijk geëvalueerd zal worden.

Dit is een beslissende stap om een terugbetaling op lange termijn mogelijk te maken voor alle burgers met matig ernstige psychologische problemen.

De Regering heeft beslist om de terugbetaling in eerste instantie te beperken tot een bepaalde doelgroep. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

©2019 door SaVHA?! - GGZ Netwerk Halle-Vilvoorde-Brussel. Met trots gemaakt door Sharon Malfliet