Eerstelijnspsychologische zorg
Regio Halle-Vilvoorde
Informatie voor de klinisch psycholoog/ orthopedagoog

Doelgroep


De terugbetaling zal gelden voor:
- volwassenen vanaf 18 jaar - met een licht tot matig psychisch probleem zoals een depressieve stemming, angst, stress, overconsumptie van alcohol en/of medicatie,... die voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijnspsychologische zorg. - indien een gedateerd en ondertekend verwijsvoorschrift meegegeven wordt door de arts en de patiënt in orde is met zijn ziekenfonds.
Wat bedoelen we met 'matig ernstig'?


De patiënt heeft een licht tot matig psychisch probleem zoals een depressieve stemming, angst, stress, overconsumptie van alcohol en/of medicatie,...

Voorwaarden:

- Het probleem is beperkt in de tijd (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,...).

- Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.

- De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).

- De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.

- De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen als klinisch psycholoog/ orthopedagoog?


- U bent erkend klinisch psycholoog of orthopedagoog met minimum 3 jaar ervaring. - U bent in staat om kortdurend en oplossingsgericht te werken. - U kan wekelijks minimum 4 psychologische sessies realiseren, bij voorkeur meer. - U houdt een patiëntendossier bij en bezorgt een verslag aan de verwijzer. - Het tarief voor een sessie van 60min/45min bedraagt €60/ €45. - U bent bereid een door het netwerk lokaal georganiseerde opleiding te volgen aangaande de werking van het netwerk en u neemt deel aan intervisie over eerstelijnspsychologische zorg. - U voert de psychologische sessies uit in een praktijkruimte die gesitueerd is binnen het werkingsgebied van het netwerk Halle-Vilvoorde. Deze ruimte mag gelegen zijn in vb. een huisartsenpraktijk of wijkgezondheidscentrum, maar niet in een ziekenhuis of in een CGG. De sessies mogen niet gegeven worden tijdens de uren dat u als loontrekkende of statutaire medewerker bent verbonden aan een instelling.
U wenst zich kandidaat te stellen?


De wervingsdeadlines werden vastgelegd op volgende data: - 26/10/20 - 21/12/20 - 29/03/21 - 28/06/21 - 27/09/21 - 20/12/21 Stuur je motivatie naar wim.van.campenhout@cawhallevilvoorde.be
met volgende documenten/ gegevens:
- CV met relevante opleidingen en ervaring - PDF afdruk van uw ‘ingelezen’ identiteitskaart met vermelding van privé adres en INSZ nr.) - Adres van de praktijk (Is dit een privépraktijk, groepspraktijk, huisartsenpraktijk,…) + professioneel tel. nummer en mailadres. - Kopie diploma’s - In geval van een rechtspersoon: KBO-nummer - Bent u aangesloten bij een psychologenkring? Welke? - Hoeveel uren per week bent u beschikbaar? - Inschrijvingsnummer psychologencommissie

Voor het eerst zal de verplichte ziekteverzekering tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Deze terugbetaling kadert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (art. 107) en is een proefproject van vier jaar dat wetenschappelijk geëvalueerd zal worden.

Dit is een beslissende stap om een terugbetaling op lange termijn mogelijk te maken voor alle burgers met matig ernstige psychologische problemen.

De Regering heeft beslist om de terugbetaling in eerste instantie te beperken tot een bepaalde doelgroep. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.