top of page
Eerstelijnspsychologische zorg
Regio Halle-Vilvoorde
Contact

Voor zorggerelateerde vragen, gelieve contact op te nemen met het Aanmeldpunt Mentaal Welzijn via het nummer 0800 13 500Een overzicht van de deelnemende psychologen kan u hier terugvinden. 
Voor inhoudelijke vragen rond de conventie kan u contact opnemen met de coördinator. 

Iris Hertsens
Coördinator project psychologische zorg in de eerste lijn
iris.hertsens@savha.be
0490 58 64 55

Femke Damoiseaux
Netwerkcoördinator netwerk GGZ Halle-Vilvoorde
femke.damoiseaux@savha.be

0490 39 35 25

bottom of page