top of page
Eerstelijnspsychologische zorg
Regio Halle-Vilvoorde
Contact

Voor zorggerelateerde vragen of vragen over het aanbod psychologische zorg, gelieve contact op te nemen met het CAW Halle-Vilvoorde via het nummer 0800 13 500

Iris Hertsens
Coördinator project psychologische zorg in de eerste lijn
iris.hertsens@savha.be
0490 58 64 55

Femke Damoiseaux
Netwerkcoördinator netwerk GGZ Halle-Vilvoorde
femke.damoiseaux@savha.be

0490 39 35 25

Geert Bronselaer
Netwerkcoördinator netwerk GGZ Halle-Vilvoorde
geert.bronselaer@savha.be

02 272 49 27

bottom of page