top of page
Aanmelden


Aanspreekpunt Mentaal Welzijn*
0800 13 500
Cliënten, hulpverleners en/of familie kunnen  bij het Aanspreekpunt Mentaal Welzijn terecht voor oriëntatiehulp, vraagverheldering en/ of doorverwijzing. 

* Elke weekdag bereikbaar van 9.00u tot 17.00u.
Meer info


SPPiT
Rechtstreeks aanmelden bij SPPiT kan via het nr 02 270 10 57*, bij voorkeur na afstemming met een zorgaanbieder.
* Elke weekdag bereikbaar van 9.00u tot 17.00u.


SPPiT PLUS
Aanmelden bij SPPiT PLUS kan via het Aanmeldpunt Mentaal Welzijn via het nr. 0800 13 500.


BAZ
Aanmelding kan enkel door sociale verhuurkantoren via het aanmeldingsformulier "Woonbegeleiding CAW", te versturen naar:
onthaal@cawhallevilvoorde.be


Overlegcoördinatie
Hiervoor kan u rechtstreeks contact opnemen met de overlegcoördinator van uw regio. 
Meer info

Iedereen kan zich aanmelden bij SPPiT, bij voorkeur telefonisch en na afstemming met een zorgaanbieder. 

Bij het eerste telefonisch contact zal één van onze teammedewerkers uw vraag bekijken en registreren. We werken daarnaast graag met een aanmeldingsformulier dat door u verder ingevuld wordt. Zijn er nadien nog vraagtekens, dan wordt er een intakegesprek ingepland. Het aanmeldingsteam bekijkt elke vraag centraal en beslist of de aanmelding weerhouden wordt. Indien niet, volgt een advies over gepaste alternatieven.

Hieronder kan je het aanmeldformulier terugvinden:

Aanmeldformulier SPPiT

bottom of page