top of page
Buddy Plus

Buddy Plus richt zich naar ouderen (60+) wonende in de regio Halle-Vilvoorde, met een kwetsbaarheid in een socio-economische onzekere situatie.
Wie psychisch kwetsbaar is raakt makkelijk sociaal geïsoleerd. Contact met anderen is dan niet vanzelfsprekend. Zeker voor wie het financieel niet altijd gemakkelijk heeft is het soms zoeken naar hoe er toch kan ingezet worden op sociale contacten. Via Buddy Plus willen we hen helpen opnieuw vertrouwen te krijgen in de hoop hen meer open te stellen voor de wereld rondom hen.
Binnen Buddy Plus gaan we op zoek naar een vrijwilliger (de buddy) die in zijn/haar vrije tijd activiteiten wil doen met kwetsbare zestigplussers. Buddy Plus omvat het organiseren van een vriendschappelijk contact
tussen buddy en deelnemer. De werking draait om gelijkwaardige relaties en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.
Omdat een ‘klik’ belangrijk is, houden we altijd rekening met de verwachting van buddy en deelnemer.

Onthaalbrochure Buddy Plus voor buddy's (digitaal)_Page_01.png
Onthaalbrochure voor buddy's
Onthaalbrochure Buddy Plus voor deelnemer (digitaal)_Page_01.png
Onthaalbrochure voor deelnemers
bottom of page