top of page
Missie en visie

Het arrondissement Halle-Vilvoorde kampt van oudsher met een beperkt aanbod aan ambulante en residentiële voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg. Dit heeft er de partners van dit netwerk toe aangezet om voluit te investeren in netwerkvorming. Via het bundelen van de krachten en middelen en een zeer nauwe samenwerking van de ambulante en residentiële voorzieningen GGZ met de eerstelijns diensten, inclusief de zorgvragers en hun omgeving, bouwen we aan de optimalisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken.
 

VISIE OP HULPVERLENING

 • De hulpverlening gaat uit van een zorgvraag waarbij de cliënt maximaal het heft in eigen hand houdt

 • De hulpverlening doet maximaal beroep op het gezonde deel van de cliënt, zoekt naar de krachten van de cliënt met respect voor zijn zelfstandigheid en het maximaliseren van de eigen sturing (d.i. empowerment)

 • De hulpverlening hoort voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te zijn

 • De hulpverlening is regionaal ingebed en wordt gedragen door verschillende diensten die op elkaar afgestemd zijn . De bij de bevolking aanwezige noden worden gedetecteerd zodat het zorgaanbod hieraan kan aangepast worden
   

CENTRALE WAARDEN (IN DE OMGANG MET CLIËNTEN BINNEN HET HULP- EN DIENSTVERLENINGSAANBOD)

 • Een gepersonaliseerde en respectvolle houding t.a.v. de cliënt (ongeacht afkomst, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging, …)

 • Het maximale zelfbeschikkingsrecht van de cliënt en recht op informatie en inspraak van de cliënt

 • Garantie voor de bescherming van persoonlijke levenssfeer
   

VOOROPGESTELDE WAARDEN

 • Evidence - based wijze van werken

 • Monitoring van de begeleiding

 • Hulp wordt spaarzaam aangeboden: niet meer specialistische zorg dan nodig 

 • Er is maximale aandacht voor empowerment

 • Het model is slechts realiseerbaar binnen een regionaal werkmodel waarbij verschillende schakels van zorg in een continu pad beschikbaar zijn. De begeleiding is in die zin naadloos.

bottom of page