top of page
Inzet van familie-ervaringsdeskundigen in het netwerk

SIMILES vzw werd van bij de aanvang van het project betrokken. Met de opstart van het Familieplatform werd er in 2012 een samenwerkingsovereenkomst met SIMILES afgesloten en een vrijwilliger van deze organisatie in het netwerk opgenomen, namelijk Mevr. Mich Jonckheere. Op dit moment zijn er 2 familie-ervaringsdeskundige actief binnen ons netwerk, namelijk Mich Jonkheere en André Decraene. Zij vertegenwoordigen de stem van familie op de Stuurgroep, het Beheerscomité, de Denktank, de FOC’s en de diverse werkgroepen (macro-niveau)

Mich sluit ook aan bij de teamvergaderingen van het mobiel team SPPiT (meso-niveau) en gaat mee op huisbezoek indien hier nood aan is (micro-bezoek). 
 

 

bottom of page