top of page
Inzet van familie-ervaringsdeskundigen in het netwerk

Similes is een sociaal-culturele vereniging, die de familie en naasten van mensen met psychische problemen ondersteunt, versterkt en verenigt. 

Similes vzw werd van bij de opstart van het netwerk SaVHA?! betrokken. Met de oprichting van het Familieplatform werd er in 2012 een samenwerkingsovereenkomst met SIMILES afgesloten en een vrijwilliger van deze organisatie in het netwerk opgenomen. 

Sinds 2023 bestaat er ook de Familie-Impact werking. Een pilootproject rond zorgvernieuwing met familie-ervaring.
"Aan de slag met familie als partner in de geestelijke gezondheidszorg."

 

bottom of page