top of page
Aanspreekpunt Mentaal Welzijn
Visual AMW (Digitaal).png

* Elke weekdag bereikbaar van 9.00u tot 17.00u.

Concept

Het Aanspreekpunt Mentaal Welzijn is dé plek in de regio waar iedereen terecht kan met vragen rond mentaal welzijn.

Het is een warm onthaal, waar personen met een psychische kwetsbaarheid en hun eerstelijnshulpverleners of bezorgde familieleden terecht kunnen voor uitleg, oriëntatie en verwijzing op maat. Eerstelijnshulpverleners kunnen er tevens ook terecht met vragen naar ondersteuning, advies of coaching in de omgang met cliënten.

Het Aanspreekpunt is een samenwerkingsverband tussen CAW Halle-Vilvoorde en verschillende partners binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Het Aanspreekpunt wordt bemand door gespecialiseerde hulpverleners, met als grootste doel de hulpvragers, na één keer hun verhaal te laten doen, door te verwijzen naar de juiste hulp.    
Bij deze doorverwijzing wordt het kader van de getrapte zorg gehanteerd. Dit wil zeggen zo generalistisch mogelijk maar zo gespecialiseerd als nodig.

Voor wie?   

 

Oriëntatiehulp die het Aanspreekpunt aanbiedt, richt zich naar alle personen die vragen hebben rond hun mentaal welzijn, of dat van hun naasten of cliënten en die niet weten waar ze hiermee terecht kunnen.

Verwijzers of hulpvragers die wel weten waar naartoe kunnen de juiste organisatie nog steeds rechtsreeks contacteren.

Wat kan je verwachten? 

Hulpvragers of verwijzers kunnen met oriëntatievragen:

 

bellen naar 0800 13 500, het algemene nummer van het Aanspreekpunt.

Dit nummer is elke weekdag bereikbaar van 9u tot 17u.      
Hulpverleners van het CAW beantwoorden deze telefoons met een warm onthaal en gaan de hulpvraag al verduidelijken, 

of

mailen naar het mailadres van het CAW: onthaal@cawhallevilvoorde.be            
(Binnen de drie werkdagen neemt een hulpverlener van het CAW contact op met de aanmelder)

Afgelijnde, korte vragen kunnen onmiddellijk behandeld en beantwoord worden.

Voor oriëntatievragen waarvoor een uitgebreide vraagverheldering nodig is, wordt een telefonische of fysieke afspraak gemaakt. Op die afspraak wordt de vraag verduidelijkt aan de hand van een uitgebreid aanmeldformulier.

Op het einde van het aanmeldformulier wordt de toestemming (informed consent) gevraagd van de cliënt, om de partner of organisatie naar waar wordt doorverwezen te contacteren en te informeren.

Na het verhelderen van de hulpvraag kan de juiste partner of organisatie gevonden worden door

  • de opgebouwde ervaring van de CAW medewerkers,

  • de Psychewijzer te raadplegen,

  • de externe partners van het project te raadplegen,

  • bij complexe vragen, de vraag te bespreken op een partnertafel.
     

Als de juiste partner gevonden is voor de casus, wordt de partner gecontacteerd, in het kader van warme doorverwijzing. Bij dit contact wordt de partner ingelicht over de casus en worden verdere afspraken in detail besproken.              
Na dit contact wordt de cliënt en/ of aanmelder op de hoogte gebracht door de betrokken medewerker van het CAW. In deze stap wordt ook gevraagd om een betrokken eerstelijnshulpverlener zoals de huisarts op de hoogte te brengen, om de zorgcontinuïteit te waarborgen.    
Indien nodig, zal de medewerker van het CAW hulp bieden bij het maken van een eerste afspraak bij de partner in kwestie.

Na verwijzing naar een partner neemt deze partner de verantwoordelijkheid op en start deze binnen aanneembare tijd met de juiste hulp of organiseert overbruggingshulp indien er een wachtlijst bestaat.

Met enkele partners van het netwerk heeft het CAW een overeenkomst dat de intakeprocedure verkort wordt na de aanmelding via het AMW.
Het aanmeldformulier wordt dan via een beveiligde server doorgegeven aan de partner.

Bij de andere partners zal de doorverwezen persoon de gebruikelijke intakeprocedure nog moeten volgen.
Het aanmeldformulier wordt dan op papier meegegeven met de cliënt.

Deskundigheidsbevordering

Als je als (eerstelijns)hulpverlener nood hebt aan advies, coaching of ondersteuning bij een specifieke casus of extra vorming over een aspect van mentaal welzijn, dan kan je bij de ConsultDesk terecht.

logo AMW ander lettertype met nr.png
bottom of page