top of page
Overlegcoördinatie

Voor het zorgoverleg rond een persoon met een psychische kwetsbaarheid kunnen wij als partner met expertise in psychiatrie worden uitgenodigd wanneer er nood is aan een neutrale partij om het overleg te begeleiden.

Wij kiezen ervoor om de taken die hierbij komen kijken te verdelen onder de aanwezige partners. Aan de aanvrager van het overleg willen we vragen om in samenspraak met de cliënt, de datum voor het overleg te plannen met de verschillende partijen vanuit het netwerk.

VÓÓR het overleg beluisteren wij graag de cliënt en de uitgenodigde partijen zodat we samen de agenda voor het overleg kunnen opmaken.
 

TIJDENS het overleg zetten we in op het modereren en het in goede banen leiden van het overleg. Op vraag kunnen we digitale deelname eveneens mogelijk maken. Indien noodzakelijk, streven we ernaar om reeds een datum voor een volgend overleg af te spreken.
 

NA het overleg bekijken we de eventuele vergoedbaarheid en zetten we hieromtrent de nodige stappen. Dit is evenwel niet prioritair. Vele overleggen zijn immers niet vergoedbaar maar dit weerhoudt ons niet om toch aan te sluiten op een overleg wanneer dit nodig is.
We zorgen nadien voor de verspreiding van de gemaakte zorgafspraken.

Indien er nood is aan extra zorgcoördinatie kunnen we tevens een aanmelding bij SPPiT faciliteren.
 

Een overleg aanvragen kan via de overlegcoördinator van de regio van de cliënt. 

Verantwoordelijke overlegcoördinatoren:

Regio Halle

Liselot Van De Velde

Liselot.VanDeVelde@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be

0490/64 99 35

Regio Asse

Gina De Maeyer 

gina.demaeyer@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be

0492/13 91 12

Regio Vilvoorde

Els Van Steenbergen

els.vansteenbergen@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be

0490/11 80 78

Aanvraagformulier zorgoverleg

bottom of page