top of page
Artikel 107

In 2010 deden de verschillende overheden in België een oproep om een project in te dienen in het kader van de hervormingen 'naar een betere geestelijke gezondheidszorg'. Het doel van deze hervorming is de ontwikkeling van een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgnetwerken en zorgcircuits. Via netwerken tussen de voorzieningen moeten er zorgcircuits gerealiseerd worden. Dit betekent dat er een volledig GGZ-aanbod moet zijn voor een specifieke leeftijdsdoelgroep van personen met een psychische kwetsbaarheid. De verschillende onderdelen van het zorgcircuit zullen in een intensief samenwerkend netwerk beter op elkaar worden afgestemd zodat zorg, ondersteuning en begeleiding optimaal beantwoorden aan de concrete behoeften van de cliënten. De wettelijke basis hiervoor werd gelegd in artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Het model moet zorgen voor de integratie van de middelen van de ziekenhuizen en de middelen van de (ambulante) diensten.

Zo’n model impliceert dat alle actoren binnen een bepaald, afgebakend gebied bij de organisatie van dat model moeten betrokken zijn. Zij zullen strategieën moeten uitwerken om een oplossing te bieden voor alle geestelijke gezondheidsnoden die bij de bevolking in dat gebied leven.

Om dit nieuwe model duurzaam te ontwikkelen, moeten een aantal minimale functies worden ingevuld. 

De uitbouw van een laagdrempelige eerstelijnshulp zal er zo voor zorgen dat de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wordt. 

De hervorming wordt gevat in de minimale invulling van de volgende vijf sleutelfuncties:
 

  • Functie 1: GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie

  • Functie 2: Mobiele behandelingsteams voor acute en chronische problematiek

  • Functie 3: Arbeid, activering en psychosociale rehabilitatie

  • Functie 4: Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units

  • Functie 5: Specifieke woonvormen en verblijfsformules

Bron: www.psy107.be

bottom of page