top of page
Infosessie voor psychologen

Verduidelijking ‘Outreachend werken’

Het kerndoel van deze conventie is het zo maximaal mogelijk beantwoorden van de unmeet need van kwetsbare doelgroepen op vlak van GGZ . Vindplaatsgericht werken is een belangrijk middel om dit doel te bereiken. Vindplaatsen zijn reële of online beschikbare plaatsen waar de doelgroep van kwetsbare personen reeds naartoe gaat met een ander doel dan psychische ondersteuning, zoals materiële of sociale bijstand, algemene zorg of vrijetijdsbesteding. Het is ook een plaats die intersectorale en multidisciplinaire samenwerking met andere (eerstelijns)zorgverleners en actoren mogelijk maakt.

De methodiek van vindplaatsgericht werken omvat verschillende mogelijke interventies waaronder: 

- regelmatige afstemming tussen de vindplaats-medewerkers en de KP/OP

- toeleiding van cliënten door vindplaatsmedewerkers naar de praktijk van de KP/OP

- maken van structurele afspraken tussen KP/OP rond MDO, communicatie, cliëntopvolging,…

- casusoverleg tussen vindplaatsmedewerkers en KP/OP rond gedeelde cliënten

- behandelen van de cliënt op de vindplaats door de KP/OP

- etc.

Elke KP/OP die zich in deze conventie wenst in te schrijven als ELP dient te streven naar sterke samenwerking met deze vindplaatsen. Dit betekent het hanteren van de voornoemde interventies, naargelang de noden. 

bottom of page