GGZ-netwerk
Halle-Vilvoorde-Brussel

In de kijker

 

Kindreflex in de GGZ - Basisopleiding met vragenrondes

Je leert hoe de Kindreflex in elkaar zit en hoe je ermee aan de slag kan gaan. Je krijgt info over het belang en het nut van de Kindreflex. Je doorloopt de verschillende stappen van het stappenplan en krijgt info over het zorgvuldig informatiedelen. Ook hoor je meer over de verschillende partners waarmee je kan samenwerken.

Van 19 april t.e.m. 2 mei zal de online basisvorming doorgaan. Op 25, 27 en 28 mei telkens van 10u -12u zal er een online vragenronde georganiseerd worden waar zowel medewerkers van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling als de Ondersteuningscentra Jeugdzorg op aanwezig zullen zijn.

Inschrijven kan via onderstaande link.

Toekomstgerichte Training voor suïcidale personen.
Opleiding voor hulpverleners

Deze groepstraining is gebaseerd op technieken uit de cognitieve gedragstherapie, probleemoplossende therapie en positieve psychologie. De focus ligt op het denken in mogelijkheden, het leren een beeld te vormen van wat wél zou kunnen in de toekomst door het opstellen van kleine persoonlijke doelen. Een ander belangrijk onderdeel vormt het opmaken van een safetyplan waarmee deelnemers stap voor stap geleerd wordt om een suïcidale crisis te herkennen en die crisis beter het hoofd te bieden.
De opleiding vindt plaats op 19/4 en 26/4 in Abdij Keizersberg, Kapittelzaal, Mechelsestraat 202 - 3000 Leuven
Interesse? Stuur een mailtje naar Mercedes.Wolters@preventiezelfdoding.be

Voorstelling CAW Halle Vilvoorde

We leven in bijzondere tijden waar het belangrijk is om mensen met welzijnsvragen de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Daarom licht CAW Halle-Vilvoorde het algemeen aanbod en extra aanbod in kader van corona graag toe.

YUNECO CARO

YUNECO Caro bestaat uit 2 aparte bouwstenen, nl. de versterking van voorzieningen Jeugdhulp binnen Vlaams-Brabant door het aanbod van GGZ-kennis binnen de teams en bij de jongeren te brengen. Daarbij willen we jongeren met een psychische kwetsbaarheid, én hun teams, ondersteunen met een toegankelijk GGZ-aanbod op maat. In het bijzonder het thema 'seksualiteit' wordt opgepikt door I.T.E.R. Daarnaast heeft YUNECO Caro de opdracht om jongeren met een psychische en/of psychiatrische problematiek, die binnen de gemeenschapsinstelling te Everberg verblijven, naar de gepaste zorg toe te leiden.

Uit het oog, uit het hart (?) Over eenzaamheid en geestelijke gezondheid bij ouderen.

Donderdag 28 oktober 2021 – Save the date

Geluk zit in een klein driehoekje

Na de voedings- en bewegingsdriehoek lanceert Vlaams Instituut Gezond Leven vandaag een nieuw model: de geluksdriehoek. Het is het allereerste model in Vlaanderen dat 100% toespitst op mentaal welbevinden. Ontdek het op www.geluksdriehoek.be

De Hoofdzorg - lezingen en workshops

De Hoofdzorg organiseert op regelmatige basis online workshops en lezingen rond diverse thema's uit de GGZ. Deze workshops bestaan enerzijds uit psycho-educatie en anderzijds uit praktische tips en technieken.

Cultuursensitieve zorgverlening in PZ St. Alexius

Bekijk de video

Kindreflex in de GGZ

In 2017 werd voor de GGZ voor volwassen de Kindreflex ontwikkeld door het Steunpunt WVG en Vlaams expertisecentrum kindermishandeling (VECK). Het is een werkinstrument dat hulpverleners stimuleert om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Daarenboven helpt de Kindreflex hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk
te herstellen.
Minister Beke wil de Kindreflex nu verder uitrollen in de GGZ en verbreden naar de CAW’s en
ziekenhuizen.

De Herstelacademie start terug met nieuwe curussen vanaf 1 maart 2021!

Inschrijven mogelijk vanaf 1 december 2020

1 gezin 1 plan

"EEN STERKE JEUGDHULP SNEL EN DICHTBIJ"
met als doel zo snel mogelijk een antwoord te bieden op elke jeugdhulpvraag binnen de regio. Binnen de 30 dagen garanderen ze een eerste contact. Daarnaast willen ze 200 gezinnen extra per jaar ondersteunen en via overbruggingshulp de continuïteit van de hulpverlening garanderen.

1 Gezin 1 Plan Asse Meise Vilvoorde is een intersectoraal samenwerkingsverband. Recent zijn in Vlaanderen vijftien van deze samenwerkingsverbanden opgestart.

"De Zorg Samen" Veerkracht voor zorgverleners en welzijnswerkers

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen.

 

Agenda

“Netwerken is niet het verzamelen van contacten. Netwerken is het planten van relaties!”

Mi Shaat

©2019 door SaVHA?! - GGZ Netwerk Halle-Vilvoorde-Brussel. Met trots gemaakt door Sharon Malfliet