GGZ-netwerk
Halle-Vilvoorde-Brussel

In de kijker

 

Evidence Beest

Studiedag: een inkijk in 20 jaar zorgen voor en samen zijn met ezels door
PZ St. Alexius, Den Dolaard en Anegria.

15 oktober 2021 om 13.00

Personen met een verstandelijke beperking en psychische problemen:
een specifieke aanpak?

9/11/2021: 08.30u - 15.30u
Congrescentrum UPC KU Leuven

Op deze studiedag wensen we niet alleen de leden van het Zorgcircuit ‘Personen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen’, maar ook alle geïnteresseerden en betrokkenen te informeren over deze nieuwe intersectorale functies waarop zij zich kunnen beroepen.

Born in Belgium Professionals – een bijdrage aan kwaliteitsvolle zorg en begeleiding in de eerste 1000 dagen van het leven.

In het najaar van 2021 wordt de digitale tool “Born in Belgium Pro” gelanceerd in Vlaanderen voor de identificatie van psychosociaal kwetsbare situaties bij zwangere vrouwen. De nieuwe tool omvat handvaten die het gesprek tussen u en de zwangere vrouw die u begeleidt kunnen helpen om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en zorg op maat voor te stellen.

De Kip en het Ei
DGT Studiedag

Dialectische gedragstherapie over de generaties heen.
Studiedag op 18 februari 2022 te Gent.

Sprekers:
A. Fruzzetti
I. Glazemakers

Cultuursensitieve Zorgverlening GGZ

Nieuwe website!!

Cultuursensitieve Zorgverlening GGZ! Hulpverlening die altijd kwaliteitsvol en effectief is, ongeacht iemands culturele achtergrond.

De Kindreflex: Praktijkvorming

In het voorjaar 2021 werden jullie opnieuw ondergedompeld in de Kindreflex. Je kon deelnemen aan de online basisvorming en op 19 april vond het infomoment Kindreflex in de CAW en GGZ plaats. Dit najaar plannen we nog een praktijkvorming Kindreflex per provincie.
Aan de hand van casusmateriaal en rollenspelen oefenen we met de Kindreflex.

De workshop in Vlaams-Brabant gaat door op 28/10/21

Vlaanderen investeert verder in geestelijke gezondheidszorg

De netwerken voor geestelijke gezondheid krijgen een subsidie van meer dan 2 miljoen euro om in te zetten op vroegdetectie en vroeginterventie, specifiek gericht op psychische problemen bij kinderen en jongeren. Vlaanderen telt 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), die gespecialiseerde ambulante hulpverlening bieden aan mensen met ernstige psychische problemen. Om de werking van deze centra te garanderen, voorziet Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke een jaarlijkse subsidie van meer dan 72 miljoen euro. Door de overeenkomst met de Centra te vernieuwen, kan Vlaanderen blijven investeren in geestelijke gezondheidszorg.

Online Netwerkevents
Perinatale Mentale Gezondheid
18 oktober en
29 november 2021

Twee op tien vrouwen hebben psychische problemen tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar volgend op de geboorte van hun kind. Naast screening en detectie van psychische problemen zetten we binnen het project Perinatale Mentale Gezondheid in op het lokaal samenwerken tussen partners. Zo werken we aan kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg voor elke (toekomstige) mama.

Vreemdgaan-Wisselleren gaat opnieuw van start!

We hebben je nodig!

Vreemdgaan-Wisselleren gaat opnieuw van start!

Heeft jouw organisatie een aanbod in het brede zorglandschap in Vlaanderen? Ondersteun je kinderen, jongeren of (jong)volwassenen? Heb je zin om de deuren van je organisatie, werking, leefgroep, … open te stellen voor leergierige professionelen?

Maak je vacature aan voor 9 januari 2022

PROJECT 'Intrafamiliaal geweld'

Praten over intrafamiliaal geweld? Niet zo
eenvoudig… Vaak lijkt het alsof je de enige bent die
hiermee te maken krijgt. Toch is intrafamiliaal geweld
in veel gezinnen een realiteit. Binnen dit project biedt
het team FORMAT thuisbehandeling. Samen met
jou en je gezin staan we stil bij deze gebeurtenissen
en de verwerking ervan. En samen zoeken we naar
mogelijkheden om herhaling van geweld in de
toekomst te vermijden.
Daarnaast ondersteunen we je op verschillende
levensgebieden die voor jou en je gezin stressvol
kunnen zijn. Je kan rekenen op een team van zorgverleners
die jullie op jullie eigen tempo begeleiden en
behandelen.

De 19 Centra Geestelijke Gezondheidszorg bundelen de krachten op gezamenlijke website

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn gespecialiseerd in de preventie en behandeling van ernstige psychische problemen. In Vlaanderen zijn er 19 CGG. Voortaan zijn ze allemaal terug te vinden onder één digitaal dak: www.centrageestelijkegezondheidszorg.be.

Opening psychiatrisch dagziekenhuis OLVZ Asse

Hierbij de folder van het pas opgestarte Psychiatrisch Daghospitaal van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis campus Asse. Dit daghospitaal is nu open, zodat er patiënten naartoe kunnen verwezen worden (zie de telefoonnummers op de folder).

 

Agenda

“Netwerken is niet het verzamelen van contacten. Netwerken is het planten van relaties!”

Mi Shaat