GGZ-netwerk
Halle-Vilvoorde-Brussel

In de kijker

 

Van 5 naar 30: nieuwe OverKop-huizen starten op in Vlaanderen en Brussel

De komende maanden zullen er naast de 5 bestaande maar liefst 25 nieuwe OverKop-huizen opstarten in Vlaanderen en Brussel. Zo willen Minister van Welzijn Wouter Beke en agentschap Opgroeien een preventief antwoord bieden voor het mentale welzijn van jongeren.

Een OverKop-huis is een plek waar jongeren en jongvolwassenen in een fijne, ontspannende sfeer kunnen vertoeven, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden. Wanneer nodig kan worden ingezet op laagdrempelige ondersteuning en hulp voor jongeren die daar nood aan hebben.

Webinar - arbeid en activeringstrajecten en RHEA

Op maandag 7 juni om 13u30 gaat er een webinar door rond de werking van Arbeid- en Activeringstrajecten, het aanbod van Ontmoeting (RHEA) vanuit De Raster vzw en de samenwerkingsverbanden binnen SaVHA (Nww+ / Perron70 …).
Meer info volgt later

Meer info

Gratis webinars

Elke loopbaan is een beetje ongewoon: iedereen komt weleens bepaalde uitdagingen of drempels tegen. Het zou vreemd zijn om niets tegen te komen. Maar sommige drempels voelen te groot of te moeilijk om alleen te overwinnen.

Daarom laten we jou de komende weken kennismaken met verschillende personen met gezondheidsproblemen en/of een arbeidsbeperking en hun loopbaan. Zij vertellen tijdens een dynamisch QA gesprek wat meer over hoe zij hun persoonlijke drempels overwinnen en er dagdagelijks mee omgaan.

Verschillende experts nemen deel aan de gesprekken en laten hun licht schijnen over het groeipad naar een inclusieve arbeidsmarkt. En hoe we samen drempels kunnen wegwerken.

Geluk zit in een klein driehoekje

Na de voedings- en bewegingsdriehoek lanceert Vlaams Instituut Gezond Leven vandaag een nieuw model: de geluksdriehoek. Het is het allereerste model in Vlaanderen dat 100% toespitst op mentaal welbevinden. Ontdek het op www.geluksdriehoek.be

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid - Samen Veerkrachtig

Ook in 2021 staat 1 tot 10 oktober in het teken van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid! We zetten dit jaar, onder de gemeenschappelijke noemer Samen Veerkrachtig, in op ontmoeting en verbinding. Want dat is één van de dingen die we in deze uitdagende tijden zo hard nodig hebben.

Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ nodigen we iedereen in Vlaanderen uit om tussen 1 en 10 oktober (een) actie(s) op poten te zetten.

Grenzen, structuur en veiligheid. Handvaten vanuit het RNR-model en GLM-model.

De kenniskring Jongeren met een justitiële en psychische problematiek organiseert op 30 april 2021
een interactieve webinar.
Zij stellen het RNR- en het GLM-model voor en duiden welke handvaten deze modellen kunnen bieden in de praktijk.
De kenniskring is daarnaast sterk geïnteresseerd in de stem van het werkveld, de reflecties en de noden van de verschillende deelnemers. In een tweede deel is er dan ook ruimte voor discussie en uitwisseling.

Psychosociale opvang tijdens de coronapandemie

De ministerraad keurt een nota goed over de psychosociale opvang tijdens de coronapandemie.

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat de coronacrisis de sociale ongelijkheid in de samenleving heeft vergroot, wat dan weer een weerslag heeft op de geestelijke gezondheid. De groepen met de zwakste sociaaleconomische positie lopen een hoger risico en zouden multidisciplinaire ondersteuning moeten krijgen om de risico’s terug te dringen. Ook andere, reeds kwetsbare groepen moeten speciale aandacht krijgen, net als kinderen, jongeren en studenten. In dit kader voorziet deze nota in maatregelen voor de geestelijke gezondheidszorg voor de sociaaleconomische kwetsbare doelgroep en de studenten.

De Herstelacademie start terug met nieuwe curussen vanaf 1 maart 2021!

Inschrijven mogelijk vanaf 1 december 2020

EVIDENCE BEEST - EEN INKIJK IN 20 JAAR
ZORGEN VOOR EN SAMEN ZIJN MET EZELS

Kom luisteren, zien en voelen op 15 oktober 2021 om 13.00u in PZ St. Alexius Grimbergen
Kijk in september uit naar de uitnodiging met het volledige programma.

Meer info

Mag het nog residentieel….van ijlen naar verwijlen….”
Over langdurige therapie in de versnelde gezondheidszorg van deze tijd.

20 mei 2021
Ruim 40 jaar organiseert de therapeutische gemeenschap van De Spiegel langdurige residentiële behandeling voor mensen met een illegale verslaving aan drugs. Vanuit die ervaring roeren we ons in het brede maatschappelijke debat over de zinvolheid en betaalbaarheid van langdurige behandelvormen. Het perspectief verschuift doorheen de lezingen van het individuele over het interactionele naar het maatschappelijke niveau.

Uit het oog, uit het hart (?) Over eenzaamheid en geestelijke gezondheid bij ouderen.

Donderdag 28 oktober 2021 – Save the date

De Hoofdzorg - lezingen en workshops

De Hoofdzorg organiseert op regelmatige basis online workshops en lezingen rond diverse thema's uit de GGZ. Deze workshops bestaan enerzijds uit psycho-educatie en anderzijds uit praktische tips en technieken.

 

Agenda

“Netwerken is niet het verzamelen van contacten. Netwerken is het planten van relaties!”

Mi Shaat