top of page
Doelgroepwerking SPPiT - Verstandelijke beperking

Het Vlaams-Brabantse Expertenteam ‘GGZ bij verstandelijke beperking’ ondersteunt tijdelijk bij medisch-psychiatrische problemen thuis of in thuisvervangende woonvormen. Dit kan ook aansluitend op een ziekenhuisopname om de overgang naar gepaste zorg te vergemakkelijken. Daarnaast brengt het expertenteam alle betrokken partners samen zodat de nodige zorg te allen tijde verzekerd blijft.

bottom of page