top of page
Samen inzetten op warme zorg

Binnen het netwerk SaVHA?! hebben we samen met enkele partners een engagementsverklaring  opgesteld rond  ‘Zorgcontinuïteit voor personen die suïcidaal gedrag stellen’. Het is een inspanningsverbintenis die kadert in het streven naar een ‘lijnoverschrijdende’, naadloze zorgcontinuïteit voor een persoon die suïcidaal gedrag stelt via het maken van goede multidisciplinaire afspraken, sluitende communicatie en een kwaliteitsvolle samenwerking tussen de cliënt en/of naasten en de actoren/partners uit de welzijns- en geestelijke gezondheidszorg (eerstelijnszorg, ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en residentiële geestelijke gezondheidszorg). Deze overeenkomst heeft tot doel een vlotte samenwerking en desgevallend overgang te realiseren tussen de verschillende partners. Deze engagementsverklaring heeft betrekking op meerderjarigen (18+).

Heb je zelf hulp nodig of ben je bezorgd om iemand? 

Ben je een hulpverlener en ben je op zoek naar handvaten voor het verlenen van kwaliteitsvolle zorg aan personen die met zelfmoordgedachten worstelen?

Schermafbeelding 2024-01-30 1448281_original.jpeg
bottom of page