top of page

 

 

  • Elke klacht van een cliënt(e) die wordt geuit zal men op het niveau van het netwerk behandelen en beantwoorden.

  • Elke cliënt(e) kan een klacht mondeling/schriftelijk formuleren aan een van volgende medewerkers van het netwerk:
     

Iris Hertsens - lokale coördinator

iris.hertsens@savha.be

0490/58 64 55

 


Femke Damoiseaux - netwerkcoördinator

Femke.damoiseaux@savha.be

0490/39.35.25

Meldings-en klachtenprocedure van het netwerk SaVHA
bottom of page