top of page
GDPR Geconventioneerde psychologen/orthopedagogen

In het kader van de overeenkomst tussen het netwerk en de psycholoog/orthopedagoog worden de gegevens opgevraagd:

 

 • Rijksregisternummer

 • Naam en voornaam

 • Geboortedatum

 • Adres

 • Prakrijkadres

 • KBO nummer

 • Opleiding

 • Visum nummer

 • RIZIV-nummer (indien reeds toegewezen)

 • Telefoon/GSM-nummer

 • E-mail adres

 • Bankrekeningnummer

 

Deze gegevens worden als volgt verwerkt:

 • Via een Sharepoint worden deze doorgegeven aan de FOD Gezondheid en het RIZIV, in het kader van de opvolging van de conventie.

 • Via de facturatietool worden deze gegevens gedeeld met vzw IM in het kader van het verloop van het facturatieproces.

 • Via een Sharepoint worden deze gegevens gedeeld met het CAW van Halle-Vilvoorde, die instaat voor de administratieve ondersteuning in deze conventie.

 • Deze gegevens worden bijgehouden op een beveiligde server van PZ St-Alexius Grimbergen, waarbij de medewerkers van het netwerk SaVHA en medewerkers van de boekhouding van PZ St-Alexius deze gegevens kunnen raadplegen.

 

Bij stopzetting van de overeenkomst, worden deze gegevens beperkt tot de noodzakelijke gegevens en de noodzakelijke periode.

bottom of page