top of page
Doelgroepwerking SPPiT - Niet Aangeboren Hersenletsels

Het mobiel team NAH biedt kortdurende en intensieve begeleiding aan volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel en een psychiatrische kwetsbaarheid, in de thuissituatie of een vervangende woonvorm in Vlaams Brabant. 

 

Het accent in de behandeling ligt vooral op emotionele-, relationele, cognitieve en/of gedragsmoeilijkheden als gevolg van een hersenletsel. 

Het Mobiel Team NAH is partner van de Hersenletsel Lijn - www.hersenletsellijn.be

bottom of page