top of page
Doelgroepwerking SPPiT - Niet Aangeboren Hersenletsels

Het mobiel team NAH biedt kortdurende en intensieve begeleiding aan volwassenen (16-65j) met een niet aangeboren hersenletsel en een psychiatrische kwetsbaarheid, in de thuissituatie of een vervangende woonvorm in Vlaams Brabant. 

 

Het accent in de behandeling ligt vooral op emotionele-, relationele, cognitieve en/of gedragsmoeilijkheden als gevolg van een hersenletsel. 

bottom of page