top of page
BAZ-Team
Begeleiding Aanklampende Zorg voor sociale huurders

Het BAZ- team richt zich tot sociale huurders (vanaf 18 jaar) met een vermoeden van een ernstige psychische en/ of psychiatrische kwetsbaarheid waarbij adequate hulpverlening en/of netwerk afwezig of niet toereikend is.
Het gaat om zorgmijders die een toeleiding naar de gepaste zorg nodig hebben en/of die omwille van hun psychisch disfunctioneren hun woonsituatie op de helling zetten.

bottom of page