top of page
MDO Psy
Multidisciplinair overleg

Het MDO (PSY) is een multidisciplinair overleg voor mensen met een chronische en complexe (psychiatrische) problematiek.

In een thuiszorgsituatie waarbij verschillende hulpverleners betrokken zijn, kan de situatie al snel onoverzichtelijk worden en weten de hulpverleners niet meer van elkaar wie wat opneemt. Daarom is het belangrijk om regelmatig de zorg op mekaar af te stemmen en dit te coördineren.

In de eerste plaats kunnen betrokken zorg- en hulpverleners bij een persoon met een zorgnood het multidisciplinair overleg zelf organiseren. Indien liever beroep wordt gedaan op een neutrale organisator van het overleg, kunnen ze hiervoor de overlegcoördinator van hun regio aanspreken. Deze is niet rechtstreeks betrokken bij de cliënt en kan aldus een onpartijdige rol opnemen. De nood- of ondersteuningsvraag wordt duidelijk gemaakt en een zorgplan wordt opgesteld.

Wanneer er blijvend nood is aan zorgcoördinatie in de brede zin rond een cliënt met een psychiatrische problematiek, kan er ook een aanmelding gebeuren bij het mobiel team SPPiT.

bottom of page