Eerstelijnspsychologische zorg
Regio Halle-Vilvoorde
Informatie voor de patiënt

Voorwaarden


U bent ouder dan 18 op de datum van de eerste sessie; U bent verwezen door uw huisarts of psychiater (met verwijsbrief); U lijdt aan een licht tot matig psychisch probleem zoals een depressieve stemming, angst, stress, overconsumptie van alcohol en/of medicatie,...die voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijnspsychologische zorg.
Hoe komt u als patiënt bij een eerstelijnspsycholoog terecht?


Eerst gaat u naar uw huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer. Als de arts van mening is dat u aan de voorwaarden beantwoordt, kan hij u een verwijsbrief bezorgen. Dan neemt u of uw arts contact met een deelnemende eerstelijnspsycholoog om een eerste afspraak te maken. De lijst met deelnemende hulpverleners kan u hier terugvinden.
Hoeveel sessies worden er terugbetaald?


Met één verwijsvoorschrift van uw huisarts of psychiater kan u één reeks van 4 sessies volgen. Als u na afloop van een reeks opnieuw een verwijsvoorschrift krijgt, kan u opnieuw 4 sessies volgen.
De huisarts of psychiater kan u een nieuw verwijsvoorschrift geven als de sessies die u voordien gevolgd heeft geholpen hebben, maar nog niet voldoende waren, of als u na enige tijd opnieuw hinder ondervindt van hetzelfde probleem of van een ander matig ernstig psychisch probleem.

Als het meer dan drie maanden geleden is sinds uw laatste sessie, dan eindigt uw reeks van sessies en heeft u opnieuw een verwijsvoorschrift nodig van de huisarts of psychiater om de behandeling te kunnen verderzetten. Een reeks bij een bepaalde eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog eindigt ook als u, met een nieuwe verwijsvoorschrift van de huisarts of psychiater, een reeks van sessies begonnen bent bij een andere eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog.
Per jaar kunnen er voor u in totaal maximum 8 sessies worden terugbetaald door het ziekenfonds, ook als u de sessies gevolgd heeft bij verschillende psychologen.
Welke informatie bezorgt u aan de eerstelijnspsycholoog?


Als u in hetzelfde jaar al terugbetaalde sessies gevolgd heeft bij een andere eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog, dan zegt u dit. Anders kunnen de sessies volledig aan u worden aangerekend als u er in totaal al meer dan 8 gevolgd heeft.
Hoeveel moet u als patiënt zelf betalen per sessie?


Per sessie betaalt u 11,20 euro. Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming betalen 4 euro per sessie.

Wanneer u lijdt aan een matig psychisch probleem dat te maken heeft met angst, depressie of alcoholgebruik, kan u zich na verwijzing door uw huisarts of psychiater, aanmelden bij een eerstelijnspsycholoog.