Eerstelijnspsychologische zorg
Regio Halle-Vilvoorde
Informatie voor de arts

Doelgroep


De terugbetaling zal gelden voor:
- volwassenen vanaf 18 jaar -met een licht tot matig psychisch probleem zoals een depressieve stemming, angst, stress, overconsumptie van alcohol en/of medicatie,... die voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijnspsychologische zorg. - indien er een gedateerd en ondertekend verwijsvoorschrift meegegeven wordt en de patiënt in orde is met zijn ziekenfonds.
Wat bedoelen we met 'licht tot matig'?


De patiënt heeft een licht tot matig psychisch probleem zoals een depressieve stemming, angst, stress, overconsumptie van alcohol en/of medicatie,... Voorwaarden: - Het probleem is beperkt in de tijd (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,...). - Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren. - De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide). - De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan. - De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd.
Welke stappen moet je als arts ondernemen?


- Nagaan of de patiënt overeenstemt met de doelgroep. - Op MyCareNet de verzekerbaarheid van de patiënt verifiëren - De patiënt een gedateerd verwijsvoorschrift overhandigen (klik hier voor een model bezorgd door het RIZIV) - De patiënt verwijzen naar één van de eerstelijnspsychologen/orthopedagogen die je hier kan terugvinden. - Samenwerken en communiceren met de eerstelijnspsycholoog en -orthopedagoog over de evolutie van de patiënt.

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar. Kostprijs van een sessie voor de patiënt: 11 € of 4 €, indien hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.