Eerstelijnspsychologische zorg
Regio Halle-Vilvoorde
Informatie voor de arts

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar. Kostprijs van een sessie voor de patiënt: 11 € of 4 €, indien hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

©2019 door SaVHA?! - GGZ Netwerk Halle-Vilvoorde-Brussel. Met trots gemaakt door Sharon Malfliet